Frank Loosveldt

Verlangen
De impact van COVID-19 op ons dagelijks leven is enorm.
Hoe langer in tijd, hoe groter het verlangen naar het normale.
Voor mijn Port-Folio koos ik voor het thema ‘Mijn verlangen’.
12 auteurs schreven een korte tekst over ‘Mijn Verlangen’ in de COVID-tijd.
Op basis van deze tekst werd een portretfoto van de auteur gemaakt.
Het is een neerslag van de opgedane kennis tijdens de opleiding Fotografie.
Wat ik aan de kijker wil tonen is het unieke van elke mens.
Hoe elk mens dit op een eigenste manier ervaart, beleeft en verwerkt.
Kijk eerst naar de foto, lees dan de tekst, laat even bezinken en kijk dan
opnieuw naar de foto. Neem het verder mee in gedachten.
Met dank aan alle leerkrachten van SNT waarmee het fijn samenwerken was.

Frank Loosveldt
Colors, lines and awesomeness: Olivier Debaere
Bits, bytes and magic: Tim Brouckaert
www.snt.be